Naše adresa

Kontaktní formulář

Kontaktní informace

GAMA PRAHA

<div class="col-1-2"><strong>GAMA HOLDING Praha a.s.</strong><br /> Budějovická 220, 252 42 Jesenice (u Prahy)<br /> <strong>Tel.:</strong> +420 281 867 733, 6<br /><strong>Fax:</strong> +420 281 867 737 <br /><strong>E-mail:</strong> <a href="mailto:info@gamaholding.cz">info@gamaholding.cz</a></p><p><strong>Obchod:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; +420 737 281 502 <br /><strong>Velkoobchod:</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; +420 737 281 514 <br /><strong>Projekce:</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; +420 737 281 525 <br /><strong>Servis HOT-LINE:</strong> +420 737 281 538</p><p></div> <div class="col-1-2 col-last"><strong>IČ:</strong> 26467259, <strong>DIČ:</strong> CZ26467259<br /><strong>Bank. spoj.:</strong> Komerční banka, a. s., č. ú. 51-3033170237/0100<br /><strong>Spisová značka:</strong> MS v Praze, odd. B, vložka 7287</div>

GAMA SLOVENSKO

<div class="col-1-2"><strong>GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.<br /></strong>Emila Belluša 4271/16, 921 01 Piešťany<br /><strong style="font-size: 13.008px; line-height: 20.0063px;">Tel.:</strong>&nbsp;+421 337 734 652<br /><strong style="font-size: 13.008px; line-height: 20.0063px;">Fax:</strong>&nbsp;+421 337 734 653<br /><strong style="font-size: 13.008px; line-height: 1.538em;">GSM:</strong> +421 905 625 160<br /><strong style="font-size: 13.008px; line-height: 20.0063px;">E-mail:</strong>&nbsp;<a href="mailto:gamaholding@gamaholding.sk">gamaholding@gamaholding.sk</a></p><p></div> <div class="col-1-2 col-last"><strong>Servis HOT-LINE: </strong>+421 905 658 752<br /><strong style="font-size: 13.008px; line-height: 20.0063px;">IČ: </strong>35801484,<strong style="font-size: 13.008px; line-height: 20.0063px;"> DIČ: </strong>SK2020282000<strong style="font-size: 13.008px; line-height: 20.0063px;"> <br />Bank. spoj.: </strong>Tatra Banka, č.ú. 2625410156/1100</div>