Naše adresa

Kontaktní formulář

Kontaktní informace

GAMA PRAHA

GAMA HOLDING Praha a.s.
Budějovická 220, 252 42 Jesenice (u Prahy)
Tel.: +420 281 867 733, 6
Fax: +420 281 867 737
E-mail: info@gamaholding.cz

Obchod:                 +420 737 281 502
Velkoobchod:       +420 737 281 514
Projekce:               +420 737 281 525
Servis HOT-LINE: +420 737 281 538

IČ: 26467259, DIČ: CZ26467259
Bank. spoj.: Komerční banka, a. s., č. ú. 51-3033170237/0100
Spisová značka: MS v Praze, odd. B, vložka 7287

GAMA SLOVENSKO

GAMA HOLDING Slovakia s.r.o.
Emila Belluša 4271/16, 921 01 Piešťany
Tel.: +421 337 734 652
Fax: +421 337 734 653
GSM: +421 905 625 160
E-mail: gamaholding@gamaholding.sk

Servis HOT-LINE: +421 905 658 752
IČ: 35801484, DIČ: SK2020282000
Bank. spoj.:
Tatra Banka, č.ú. 2625410156/1100